​2015 สร้างผู้นำกลุ่มเซลล์ 50 คน

รูปกิจกรรมที่ผ่านมา Activity

บัพติศมาในน้ำครั้งที่ 5
ภาพบรรยากาศเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2011 ที่บึงบอระเพ็ด
เวลา 14.00 - 15.00 น.

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับผู้เข้าร่วมรับบัพติศมาครั้งนี้ทั้ง 11 ท่าน
เราเชื่อว่าพวกท่านจะเป็นทหารของพระคริสต์ที่บากบั่นต่อไป เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า
ดูภาพทั้งหมดใน FaceBook Click


Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb