คำพยาน Testimony

คำพยานของ "คุณสุกัลญา แสนศรีใจ" เธอคือสตรีพิการ
ที่ร่วมรับใช้พระเจ้าในกลุ่มสายพระพร...
โดยสายพระพร ชุมชนแห่งพระพรของผู้พิการเมื่อ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:39 น.

 

คุณสุกัลญา แสนศรีใจ เริ่มรับพระเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ระหว่างไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์(กายภาพบำบัด)ที่ รพ.แมคเคน จ.เชียงใหม่ ปี 2002 - 2003

ราวปี 2004 - 2005 คุณสุชาติ สียะ ซึ่งรู้จักกันตอนที่ รพ.แมคเคน ชวนเข้าร่วมนมัสการทางสายพระพร ซึ่งมีโอกาสในประชุมสายโทรศัพท์มือถือในการร่วมกันนมัสการพระเจ้าทางโทรศัพท์มือถือ
อ่านพระคำให้พี่น้องบางคนฟัง และฟังบันทึกเสียงเทศนาทางโทรศัพท์กับพี่น้องคริสเตียน
ระหว่างอยู่บ้านที่ จ.เชียงราย มีพี่น้องคริสเตียนรับไปนมัสการที่คริสตจักรเป็นประจำ

ปี 2006 ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มสายพระพรและเครือข่ายคนพิการ ในสมัชชาสังคมไทย ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอีกหลายครั้งที่กรุงเทพ ได้มีโอกาสไปเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ระยะหนึ่ง มีความกล้าที่จะเดินทางมากขึ้น ระยะหลังก็ห่างจากการไปคริสตจักรด้วยเหตุหลายอย่าง

สมรสในปี 2009 และ 2010 กับผู้ที่เคยร่วมนมัสการทางสายพระพร ไปร่วมนมัสการพระเจ้าบ่อยขึ้น

ในคืนวันคริสตมาสปี 2010 ได้รับการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิและด้วยไฟ อย่างต่อเนื่อง และได้กลับไปนมัสการ การฟังพระคำ ร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มเซลล์ และเข้าร่วมหลักสูตรอัลฟ่า ของนิกกี้ กัมเบล ในคริสตจักร

ได้เห็นว่ามีการอัศจรรที่บางครั้งการวางมือบัพติสมาด้วยไฟเป็นการขับผีออกด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
ในนามพระเยซูด้วยเป็นครั้งแรกๆ ในชีวิต รวมถึงการอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนอย่างต่อเนื่อง ฟังคำสอนของผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านบ่อยขึ้น มีโอกาสได้ช่วยเหลือแม่ของพ่อแม่ของสามีในยามต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาล

รู้สึกได้ว่ามีจิตใจเย็นลง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

สุกัลญา แสนศรีใจ

 • มีความกล้าที่จะเดินทางมากขึ้น..มีโอกาสในประชุมสายโทรศัพท์มือถือในการร่วมกันนมัสการพระเจ้า
 • ทางโทรศัพท์มือถือ อ่านพระคำให้พี่น้องบางคนฟัง และฟังบันทึกเสียงเทศนาทางโทรศัพท์กับ
 • พี่น้องคริสเตียน ระหว่างอยู่บ้านที่ จ.เชียงราย

 • ไปร่วมประชุมสัมมนาในงานคองเกรส 7.5 และร่วมงาน Love Sonata ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ด้วยความสนับสนุนจากครอบครัว คริสตจักรธำรงชีวิต และพี่น้องในพระคริสต์

 • นำรูปมาฝากที่ได้ไปงานคองเกรส 7.5 และร่วมงาน Love Sonata ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับเพื่อนๆในสายพระพรค่ะั

 • ซึ่งทำให้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ เพิ่มความเชื่อ และความรักเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
 • พบผู้ที่เคยร่วมนมัสการทางสายพระพรที่ไม่ได้พบการมานานแล้วอีกครั้งหนึ่ง
 • ซึ่งดีใจมากอย่างแม่อัมพร คุณผักกาด คุณสุมิตรา
 • ที่มา Facebook สายพระพร-ชุมชนแห่งพระพรของผู้พิการ

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb