​2015 สร้างผู้นำกลุ่มเซลล์ 50 คน

VDO คำเทศนาใน Youtube

คำเทศนาเรื่องความบาปของมนุษย์

 

ถ้าจะพูดถึงความบาปของมนุษย์สามารถแบ่งได้อย่างน้อย 3 ลักษณะด้วยกัน
ลักษณะที่ 1. ความบาปทางสายเลือดหรือทางวิญญาณ
ลักษณะที่ 2. ความบาปที่เกิดจากการละเมิดไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า
และลักษณะที่ 3. ความบาปที่เกิดจากตัวเราเองที่เป็นผลจากการเป็นคนบาป

ดูหัวข้ออื่น

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb