​2015 สร้างผู้นำกลุ่มเซลล์ 50 คน

VDO คำเทศนาใน Youtube

คำเทศนาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า


ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่า จงกลับใจเสียใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว และดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย

ดูหัวข้ออื่น

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb