​2015 สร้างผู้นำกลุ่มเซลล์ 50 คน

VDO คำเทศนาใน Youtube

คำเทศนาเรื่องพระเจ้าทรงเป็นชัยชนะของเรา

 

เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์
ได้วายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย...แล้ววันที่สามพระองค์ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่

ดูหัวข้ออื่น

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb