ถวายทรัพย์ Offering

ต้องการถวายสิบลด หรือ ถวายพิเศษกรุณาโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
(Bank Name)
สาขา
(Branch)

ชื่อบัญชี
(Account Name)

ประเภท
(Type)
หมายเลขบัญชี
(Account No.)
ธ.กรุงเทพ
นครสวรรค์
Nakhonsawan

นิวัฒน์ สุขสำราญ และ
สุจินันท์ สุขสำราญ
Niwat Suksamran &
Sujinun Suksamran

ออมทรัพย์
Saving
281-426328-7
บิ๊กซี นครสวรรค์
Big C Nakhonsawan
นิวัฒน์ สุขสำราญ
Niwat Suksamran
ออมทรัพย์
Saving
581-2-09185-0
นครสวรรค์
Nakhonsawan
คริสตจักรธำรงชีวิต
Living Church
ออมทรัพย์
Saving
605-0-69888-0
ธ.ไทยพาณิชย์ฺ
สะพานเดชาติวงศ์(นครสวรรค์)
Dechatiwong Bridge Nakhonsawan
สุจินันท์ สุขสำราญ
Sujinun Suksamran
ออมทรัพย์
Saving
613-240728-9

ต้องการถวายเข้าบัญชีซื้อที่ดินคริสตจักรกรุณาโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
(Bank Name)
สาขา
(Branch)

ชื่อบัญชี
(Account Name)

ประเภท
(Type)
หมายเลขบัญชี
(Account No.)
นครสวรรค์
Nakhonsawan

นายนิวัฒน์ สุขสำราญ
น.ส.เอสเธอร์ นาคประเสริฐ
น.ส.อรปภา พงศ์พจมาน

ออมทรัพย์
Saving
605-0-78436-1

 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่าน

Contact Us ติดต่อเรา

แผนที่คริสตจักร

Address:  คริสตจักรธำรงชีวิต
                         537/1 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
                          อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Telephone:   056-313096
Moblie:  081-6127597
Pastor   083-1896557
E-mail:  sujinun_pu@hotmail.com

พูดคุยกับเราทาง FaceBook ได้ที่นี่ fb